Cъздадена с основен предмет на дейност извършване на всички видове основни и специализирани геодезически видове работи и функционира от началото на 2005г, като естествено продължение на дейността осъществявана от инж. Емил Петков.

За повече информация:

Екипът ни се състои от геодезисти, инженери и техници с богат професионален опит в проектирането и реализацията на редица проекти в цялата страна. Фирмата е технически обезпечена с модерна геодезическа и офис техника. Притежава необходимото професионално оборудване, производство на водещи фирми, като тотални станции и GPS “Leica”, както и професионален софтуер, необходим за извършване на дейността. Всички процеси, свързани с измерване, обработка и оформяне на крайните резултати, са автоматизирани.

За 20 годишната си работа фирмата е извършвала геодезическите видове работи при договорни отношения с много строителни и проектантски фирми на територията на цялата страна като е осъществявала както геодезически дейности при инвестиционното проектиране и строителството, както и такива свързани с устройственото планиране:

 • първоначални проучвания за инвестиционни намерения
 • изработване на техническо задание, геодезическа основа, надлъжни и напречни профили, геодезически снимки
 • проекти за вертикално планиране на улици и вътрешноквартални пространства
 • количествени сметки за земни работи и благоустрояване
 • трасировъчни проекти, трасиране
 • заснемане на геоложки изработки
 • специализирани карти
 • план-схеми за вертикално планиране
 • ПУП
 • парцеларни планове
 • нивелетни проекти, а също и общи и специфични дейности

В сътрудничество с водещи архитекти е участвала и в разработването на значителен брой проекти по част Геодезия и изготвяне на вертикалните планировки на курортни и вилни селища, на жилищни и обществени обекти, някои от които са носители на Наградата за сграда на годината или са получили номинации. Такива са:

Носители на наградата за сграда на годината:

2004г : Хотелски комплекс „Хелена Ризорт“ – КК Слънчев бряг – изток
2007г : Курортен комплекс Емералд – Равда

Номинации: 2005г:

1. Ваканционен комплекс „Тамплиер“ – Банско
2. Спортен комплекс ”Хелена 2” – Слънчев бряг

Кандидатури за конкурса 2007г:

Жилищен комплекс Водолей 1
Апартаментен хотел MountView Lodge – Банско
Апартаментен Хотел Redenka Lodge – гл.път Предела – Банско
Ваканционно селище Пирин Резиденс – гр. Разлог